Banner video 25 anys

Plec de condicions per a l'adjudicació de venda de la fracció de paper i cartró del servei públic insular de residus urbans

21/11/18 | | ACTIVITATS

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 7/12/2018

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com