Banner video 25 years
EMPRESA Valores I+D Corporacion
INSTALACIONES Estaciones Transferencia Valoración Material Valoracion energetica Eliminacion
VISITAS Que es? Album de visitas Agenda
  • 22/05/18

    Arrival time: 9:30h - IES Can Peu Blanc (Sa Pobla) 1ºESO

  • 24/05/18

    Arrival time: 9:30h - CEIP Aina Moll i Marquès

GALERÍA
TIRME Environmental Technology Park Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 053 info@tirme.com