Comercialització de la fracció no fèrric fi menys 40 mm

02/11/21 | | ACTIVITATS

Núm. Sol·licitud Oferta: 9/21

Fracció: no Fe <40

Quantitat (aprox): 50 t/mes

Durada del contracte: del 01/12//2021 al 31/05//2022

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 22/11/2021, en paper

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com