Comercialització de la fracció de motors recuperats de la Planta de Tractament d'Escòries

30/11/20 | | ACTIVITATS

Núm. Sol·licitud Oferta 12/20

 

Fracció:  motors recuperats

Quantitat (aprox): 50t

 

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

 

Data límit presentació d'ofertes: 15/12/2020, en paper. En suport informàtic hauran d'enviar-se el dia 16/12/2020 a les 10h

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com