Comercialització de la fracció fèrrica recuperada en la Planta de Metanització

15/09/20 | | ACTIVITATS

Núm. Sol·licitud Oferta 7/20

Fracció: fèrrica

Quantitat (aprox): 12 t/any

Durada del contracte: Del 05/10/2020 al 31/05/2021

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 29/09/2020, en paper. En suport informàtic hauran d'enviar-se el dia 30/09/2020 a les 10.00

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com