Compostatge

El compostatge de la fracci orgnica (FORM i llots EDAR) barrejada amb material estructurante (podes, serradures, ...) s un procs de fermentaci natural amb presncia d`oxigen i a elevades temperatures (al voltant dels 60 -70 graus), mitjanant el qual, es destruxen els grmens, parsits i les dolentes herbes i s`obt un producte final nomenat 'compost' susceptible de ser utilitzat com abonament orgnic per a sl.

Aquest procs es realitza en diferents plantes de compostatge situades en diversos punts de la Illa de Mallorca.

Les de Marratx (Ca'n Canut) i Calvi sn dues plantes de compostatge de fracci orgnica de recollida municipal.

La de Felanitx est dissenyada per a tractar llots procedents de les estacions depuradores d`aiges residuals (EDAR).

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com