Dades d'emissions en continu de la Planta de Valorització Energètica de Son Reus (Dia: 16/09/19 )

Percentatge d'emissió pel que fa al límit d'emissió diari
Dades pendents de validació per l'Administració

Dades Ambientals

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com