De la gestió de residus a la de recursos: El gir a Europa cap a l'economia circular

Cercle d'economia
25/11/15 | | PONČNCIES

L'evolució de la gestió de residus als països més avançats de la UE ha fet que la nova Directiva de Residus hagi evolucionat cap a un paquet de mesures denominat “Economia Circular” que pretén revolucionar per complet l'estructura econòmica taula-industrial que regeix a l'actualitat, cap a un model més sostenible mediambiental, social i econòmicament. Aquest nou enfocament és especialment interessant en economies de serveis aïllades com la de Mallorca.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com