Rebuig

Durant aquest any, TIRME ha continuat la gestió del dipòsit de rebuigs de Santa Margalida. Aquest abocador va ser habilitat per rebre el rebuig de les plantes de tractament de residus de construcció i demolició fins que aquests residus, assimilables a urbans, es puguin tractar a la planta incineradora amb recuperació d'energia, una vegada que se n'hagi ampliat la capacitat.


S'han dipositat en aquesta instal?lació un total de 54.753 tones d'aquest tipus de residus, una xifra que suposa una disminució respecte del període anterior de 22.458 tones, és a dir, d'un 29%.


Durant aquest any s'ha arribat al nivell de cota +52 en el primer i segon vas d'abocament.


Hi ha un projecte amb la Universitat de Cantàbria de seguiment i modelització de l'abocador, segons el model 'MODUELO'

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com