Dipòsit Seguretat

El dipòsit de seguretat ha estat construït per a rebre les cendres provinents del filtrat dels gasos produïts en el procés d`incineració en la planta de valorització energètica de Son Reus, després d`haver estat estabilitzades, barrejades amb ciment.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com