Funcionament

1) En la planta incineradora de Son Reus, es produ´xen dos tipus de residus: esc˛ries i cendres. Les esc˛ries sˇn tractades en una planta especÝfica, mentre que les cendres, una vegada cementadas, es traslladen a un dip˛sit de seguretat. Tant les esc˛ries com les cendres cementadas estan desclasificadas com residu perillˇs.

2) S`ha prestat especial atenciˇ en la impermeabilitzaciˇ del fons del dip˛sit aixÝ com en el drenatge dels lixiviats acumulats en la seva base per a evitar la possible contaminaciˇ de les aigŘes subterrÓnies.

La impermeabilitzaciˇ i el drenatge de lixiviats, s`ha realitzat a partir de la superposiciˇ de diverses capes que conformen un sistema doble de seguretat; el primer, denominat de treball i el segon, de seguretat, per al cas improbable d`avaria del primer. La impermeabilitzaciˇ d`aquestes dues capes s`aconsegueix a partir de jašos d`argiles i lÓmines de polietilŔ d`alta densitat (PEAD), mentre que el drenatge s`obtÚ a partir de graves de dren de fons i canonades que aboquen els lixiviats a un pou de recollida.

3) Es controlarÓ de forma peri˛dica la qualitat de les aigŘes subterrÓnies de l`entorn del dip˛sit a partir de tres pous per a recollida de mostres d`aigua, un d`ells situat aigŘes dalt de l`adreša del flux subterrani i els dos restants aigŘes baix.

4) Els lixiviats recollits pel sistema de drenatge que desemboquen en el pou de lixiviats, s`acumulen en una bassa annexa i s`analitzaran de forma peri˛dica per a determinar la seva quantitat i composiciˇ. Posteriorment s`utilitzaran en la cimentaciˇ de les cendres. Les pluvials de l`entorn de l`abocador i de la superfÝcie ja impermeabilitzada, es recullen en altra bassa annexa i s`empren en la cimentaciˇ o en el reg de les zones repoblades.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sˇller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com