Ubicació

El dipòsit de seguretat aquesta situat en el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, en les proximitats de la planta de valorització energètica i la planta de tractament d`escòries, Zona 1, Són Reus, Palma de Mallorca.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com