Dia Mundial del Medi Ambient

05/06/20 | | NOTICIES

Enguany, en el Dia Mundial del Medi Ambient l'ONU posa l'accent en la importància de la protecció de la biodiversitat, és per això que la nostra campanya se centra en destacar com aquesta pandèmia que estem vivint, ha permès que la naturalesa reconquereixi part de les ciutats i entorns urbans i la importància que la re-naturalització d'aquests espais té per a la sostenibilitat d'aquestes.

L'aparició de la COVID-19 ha posat en evidència que quan destruïm la biodiversitat destruïm el sistema que sustenta la vida humana. Com més biodivers és un ecosistema, més difícil és que un patogen es propagui ràpidament o domini. La pèrdua de biodiversitat brinda l'oportunitat que els patògens passin entre els animals i les persones.

La desforestació, la invasió d'hàbitats de vida silvestre, l'agricultura intensiva i l'acceleració del canvi climàtic han alterat el delicat equilibri de la naturalesa. Hem canviat el sistema que naturalment ens protegiria i hem creat condicions que permeten la propagació de patògens, inclosos els coronavirus.

En la crisi sanitària generada pel virus SARS-CoV-2, hem pogut comprovar els efectes actuals al medi ambient que genera l'activitat econòmica. En disminuir-se dràsticament tant el transport (terrestre, marítim i aeri), el turisme i altres activitats no essencials, s'ha millorat visiblement la qualitat ambiental del planeta, sobretot pel que fa a l'aire, a les aigües i la biodiversitat.

Què fem a TIRME?

El patrimoni ambiental de Mallorca constitueix un dels entorns naturals més rics del Mediterrani. Som molt conscients de l'impacte que pot generar la nostra activitat i, és per això que sent fidels als nostres valors posem tots els nostres esforços a realitzar la nostra gestió de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Des de Tirme, desitgem participar en la conservació i en el manteniment de la gran riquesa biològica que ens ofereix la nostra illa. La preocupació pel medi ambient va més enllà de la nostra pròpia gestió, dedicant part dels nostres recursos a projectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat. Per a materialitzar els nostres compromisos de preservació dels ecosistemes i les consideracions ambientals del nostre Sistema Integrat de Gestió, hem establert aliances amb altres organitzacions com són Fundació PALMA AQUARIUM per a la conservació del medi ambient i la biodiversitat marina a través de diverses actuacions, Fundació NATURA PARC col·laborant, entre altres, en el projecte de seguiment del milà real, espècie en perill d'extinció a les Illes Balears o la restauració de SON NUVIET promovent el pla de restauració ambiental i paisatgística de la pedrera de Son Nuviet.

Des d'un altre punt de vista, un dels principis de Medi Ambient del pacte de Nacions Unides és afavorir el desenvolupament de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Referent a això, un dels eixos d'actuació principals en els quals s'està treballant des de TIRME, és en l'adaptació de les instal·lacions IPPC (Metacompost, COTIR i PSS)  a les Millors Tecnologies Disponibles aprovades a nivell europeu i que suposarà, entre altres accions de millora, inversions importants en depuració d'aigües i d'emissions a l'atmosfera, minimitzant l'impacte de les nostres instal·lacions al nostre entorn.

Aquest Dia Mundial del Medi Ambient, va arribar l'Hora de la Naturalesa.

És Hora D'Actuar #PerLaNatura

Accedeix aquí per a saber més d'aquests ODS

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com