Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia

Objectius de Desenvolupament Sostenible
21/10/19 | | NOTICIES

Avui, aprofitant el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia, volem introduir el ODS 7 “Energia assequible i no contaminant”.

 

Segons l'ONU, el consum energètic és el factor que més contribueix al canvi climàtic i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte d'hivernacle. Per això, des del 2012, cada 21 d'octubre s'intenta fer reflexionar a la societat sobre el consum energètic que realitzem en la nostra vida quotidiana, i la importància de fer un ús racional de les fonts d'energia de les quals disposem

En què consisteix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7? 

El ODS 7 persegueix una doble fi: d'una banda, garantir l'accés universal als serveis d'energia moderns i, per un altre, promoure energies menys contaminants, fomentant l'ús d'energies renovables.

 

Metes de l'Objectiu 7 

Per a la consecució del ODS 7, s'han fixat les següents 3 metes alineades amb els objectius estratègics de TIRME en matèria d'energia:

 

Garantir l'accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i moderns.

Augmentar considerablement la proporció d'energia renovable en el conjunt de fonts energètiques.

Duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.

 

Què fem en TIRME? 

El canvi climàtic suposa, actualment, el major desafiament ambiental al qual s'enfronta la societat, però també implica una oportunitat per a canviar el sistema de producció. Per això, en Tirme hem integrat la lluita contra el canvi climàtic com un objectiu prioritari del nostre Pla Estratègic 2018-2020 i estem dirigint els esforços de la companyia per a avançar en la transició cap a un model energètic baix en carboni, apostant per les energies renovables i l'eficiència energètica com a línies mestres. La reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) aconseguida en 2018 (↓3,5%) és la nostra contribució en la lluita enfront del canvi climàtic.

 

 

 

 

En l'actualitat, la majoria del nostre consum energètic procedeix dels processos de generació d'electricitat de la nostra Planta de Valorització Energètica, sent més del 50% d'aquesta d'origen renovable; del biogàs obtingut en la Planta de Metanització, i en menor mesura, dels nostres propis generadors d'energia fotovoltaica, 100% és renovable. Cal destacar que la Comissió Nacional dels Mercats i les Competències (CNMC) ha reconegut a Tirme i les seves plantes productores d'energies renovables la certificació de l'energia generada amb Garantia d'Origen Renovable.

 

A més, el passat 1 de Juliol, Tirme va subscriure un nou contracte amb Naturgyque garanteix l'origen renovable de tota l'energia elèctrica adquirida per al funcionament de les instal·lacions de tractament de residus de l'illa de Mallorca.

 

De cara al 2020, en matèria d'eficiència energètica ens hem fixat la meta de reduir un 2% del ràtio de consum d'energia de TIRME respecte a la mitjana del període del Pla Estratègic anterior (2014-2017) i instal·lar almenys 100 KW nous de potència de generació per a autoconsum de font d'energia renovable diferents al biogàs o residus urbans.

 

Disposem també d'un sistema de gestió energètica basat en la norma ISO 50001, que ens serveix de marc de referència per a la millora contínua i ens ajuda a establir objectius específics enfocats en el Pla Estratègic 2018-2020 a través de projectes concrets.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de S�ller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com