Projectes de R+D+i


En TIRME existeix una clara convicció sobre la importància de la cultura de la R+D i la innovació tecnològica en el sector empresarial com a element propulsor de la competitivitat i del creixement socioeconòmic. La seva importància es tradueix en la seva activitat i que els resultats siguin un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Els objectius de la R+D+i són principalment millorar la competitivitat de l'empresa, revertir aquestes millores al ciutadà i al benestar social i incrementar el coneixement del món en tots els seus àmbits.


Els projectes més rellevants es descriuen breument a continuació: • “Implantació del nou control de combustió en graella de corrons, desenvolupat per TIRME”.

 • “Obtenció de patent del disseny d'un sistema d'aprofitament d'energia residual del aerocondensador d'una PVE per a escalfament d'Aire Primari de combustió”

 • “Conveni de col·laboració amb SADAKO per a la implantació de braç robòtic en línia de rebot de la planta d'envasos per millorar l'eficiència de separació de PET”.

 • “Campaña de control estructural de trams d'assaig en la Dt.-30 realitzat amb Ecoárido, en col·laboració amb el Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques – CEDEX”. Els quatre trams combinen les dues capes de sòls, estabilitzat i sòls-ciment, comparant la utilització d’Ecoàrid amb el material de pedrera.

 • “Estudi de viabilitat i realització de proves per a la utilització de cendres de caldera en la fabricació de ciment amb CEMEX”. Objectiu: Disminuir el consum de recursos naturals en la fabricació del ciment.

 • “Participació en Projecte FARM liderat per URBASER per al desenvolupament d'un procés de concentració i extracció de metalls No-Fe continguts en les cendres i escòries”. Enviament de mostres, i seguiment de resultats.

 • “Estudi de recerca amb la UIB per a l'avaluació de la qualitat del Sulfat amònic produït en rentats químics i establiment de pautes d'ús i dosi i espècies per rebre aquest tipus de fertilitzant” ”. Objectiu: Convertir un residu en un recurs.

 • “Estudi de recerca amb la UIB per a l'avaluació del compost de llots de depuradora en la producció de plantes ornamentals per a cobertes verdes”.

 • 'Conveni de col·laboració amb la Fundació Leonardo Torres [...]

  AMPLIAR

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com