Mac Insular, S.L.


Mac Insular, SL és l'empresa concessionària per gestionar el servei públic relatiu a la transferència i el tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús a Mallorca. Aquesta empresa està actualment participada per TIRME, SA en un 40%, i és responsable de la gestió.


Per dur a terme la gestió d'aquests residus, Mac Insular, SL disposa, segons el Pla director corresponent, de 6 centres de transferència i pretractament ubicats estratègicament a diversos llocs de Mallorca, i 2 plantes de tractament, una al municipi de Santa Margalida i la segona, que és la més important, ubicada al municipi de Bunyola, propera a l'àrea més gran d'influència en la producció d'aquest tipus de residus.


 


http://www.mac-insular.comTIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com