Funcionamennt

A la planta arriben residus procedents de la recollida selectiva, que s'emmagatzenen en l'àrea de descàrrega. En la part esquerra de la nau, es comença el procés de selecció.


En primer lloc, una pala mecànica alimenta l'abridor de bosses amb material procedent de la zona de descàrrega d'envasos. Aquesta màquina s'encarrega d'obrir les bosses i abocar el contingut a l'alimentador, que és la cinta que puja fins a la cabina de preselecció, on, de manera manual, se separen alguns elements: caixes, cartrons, cristall, plàstics grans o voluminosos.


Una vegada feta la preselecció, els envasos passen al trómel, que és una garbella cilíndrica que gira, i a través d`unes malles metàl·liques de diferents diàmetres es van separant segons les fraccions i el volum, i són distribuïts en quatre línies diferents. Les línies de material es dirigeixen cap a les boques del cicló, on s'aspiren les bosses i els petits trossos de plàstic, anomenats també film.


Posteriorment, els envasos passen per sota d'un potent electroimant, que s'encarrega d'extreure els materials de tipus fèrric. Aquests cauen en una cinta i són transportats directament a una premsa de metalls per a ser empaquetats. El material no fèrric contínua el seu camí cap als separadors mitjançant infrarojos, denominats autosorts, que detecten PEAD i PET i els expulsen de la línia a través d'un sistema de bufat pneumàtic, que els envia per una cinta a les tremuges d'emmagatzematge.


La resta de materials passen a la cabina de selecció manual, on son separats i introduïts en les diferents tremuges, segons la seva composició. Després són conduïts, mitjançant cintes, fins a la premsa de plàstics, on s'elaboren les bales que s'envien a empreses recicladores. Un separador d'inducció és el pas final del procés; allí se seleccionen automàticamente els envasos que contenen alumini, llaunes, brics, etc.


Després d'haver seleccionat, automàticament o manualment, el producte queda una quantitat de material que és massa petit o que no està compost de material reciclable: es denomina rebuig i és transportat a la planta de valorització energètica.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com