Ubicaci

La Planta de Selecció d`Envasos Lleugers està situada en "es Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca", zona 1, Ca`n Canut (Marratxí).

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com