Escòries

Són Reus es va construir una instal·lació per a tractar les escòries procedents de la planta de valorització energètica. L`objectiu principal del tractament que sufreixen els residus és realitzar la millor captació possible d`elements metàl·lics (fèrrics i no fèrrics) existents en les escòries.
Per a això es caracteritzaren les escòries abans de procedir a configurar la instal·lació.

En capçalera de Planta es va deixar espai per a emmagatzemar l`escòria entre 4 i 5 dies, per a aconseguir que la humitat d`aquestes sigui inferior al 20% en pes de tal manera que no es produeixi embusos ni acumulacions de materials en els equips de la Planta.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com