Gestió de residus urbans a Mallorca: Situació actual i col·laboració amb grups clau

Trobada Iberoamericana sobre gestió de residus en destinacions turístiques
27/10/15 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | PONÈNCIES

Montevideo, Uruguai
19-20 d'octubre de 2015

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com