Planta de Valorització Energética

La incineració és un procés de tractament tèrmic de residus mitjançant oxidació completa i la seva transformació en un corrent gasós amb o sense recuperació d'energía. En el cas de la Planta de Valorització de Mallorca, s'aprofita l'energia en forma d'electricitat que després és abocada a la xarxa general. 

Aquest tipus d'instal·lacions són tècnicament complexes i estan dissenyades i explotades d'acord amb uns requisits legals molt estrictes. Es tracta d'una tecnologia de tractament de residus àmpliament contrastada i d'elevada fiabilitat.

A Mallorca, les dues primeres línies d'incineració van entrar en servei al març de 1997, després de diversos mesos de proves. La capacitat de tractament d'aquestes línies és d'unes 300.000 tones a l'any. Ara comptem amb dues línies més, construïdes amb les últimes novetats tecnològiques, i amb una capacitat d'unes 430.000 tones a l'any. Gràcies a això podem dir que a Mallorca s'ha aconseguit l'abocamente zero de residus que ingressen al sistema.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com