Direcció

La Planta de valorització està situada a la Zona 1, Son Reus, Palma de Mallorca.

Actualment formant part del Parc de tecnologies ambientals de Mallorca en Ctra. de Sóller, km 8,2 07120 Palma de Mallorca.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com