Què és?

La planta, està destinada a la producció de bio-gas a partir de la fermentació dels residus orgànics obtinguts de la recollida selectiva municipal i residus de productors específics.

 

La transformació que pateix la matèria orgànica en presència d`humitat i en ambients sense oxigen fa que es degradi aquesta matèria i que es produeixin gasos, majoritàriament gas metà (el qual és utilitzat com a combustible per generar energia elèctrica). La matèria resultant (digestat) és dirigida a les plantes de compostatge. I l`aigua residual no reutilitzada es destina a una unitat de depuració per a la seva utilització posterior.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com