Modificació per COVID-19 de terminis i condicions plecs publicats en aquesta web el 12/03

25/03/20 | | NOTICIES

En relació a la pròxima subhasta de fraccions metàl·liques, d'acord amb les instruccions del Consell de Mallorca motivades per la declaració de l'estat d'alarma pel COVID-19, per a reduir el nombre de persones alienes a la nostra organització es desplaci a les nostres instal·lacions, es farà sota les següents condicions que garantiran la transparència del procediment:

1) Es permetrà l'enviament de les seves ofertes per correu electrònic. En cas que ja s'hagués enviat la seva oferta per correu convencional, poden procedir a tornar a enviar-la de nou, rectificada o no.

 2) El termini de recepció d'ofertes s'amplia fins al dijous dia 2 d'abril a les 10 am

3) L'obertura de sobres i l'acta d'adjudicació es durà a terme aquest mateix dia 2 d'abril a les 12 am

4) Si desitgen participar de l'acte d'adjudicació únicament podran fer-lo via vídeo conferencia a través del programa Meet.  I per a això, hauran d'indicar en la seva oferta la seva intenció de participar de la mateixa indicant l'adreça de correu electrònic d'extensió gmail a la qual enviar-los a invitació. En cas de no indicar-ho, s'entendrà que rebutgen al seu dret a assistir a aquest.'

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com