On van les safates de Poliexpan?

24/09/18 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

El Poliestirè Expandible és un material plàstic escumat, que destaca per la seva  higiene, ja que no es podreix ni es rovella i tampoc es descompon; allò ho converteix en un material molt utilitzat per la venta de productes frescs. La seva major utilitat és la de safates per a productes comestibles. En resum, com es tracta d'un envàs ha d'anar a contenidor groc.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com