Petició d'oferta per a cobrir les necessitats dels serveis de transport de residus de les Estacions de Transferčncia de TIRME S. A. per a l'any 2023

28/09/22 | | NOTICIES

Sol·licitud d'ofertes, segons plec adjunt, per a cobrir el servei de transport de residus urbans des de les Estacions de Transferència de Tirme fins a la Planta de Valorització Energètica de Son Reus i a la Planta d'Envasos de Can Canut.

 

Enviar les ofertes a les adreces de correu electrònic: mquiroga@tirme.com - svizcaino@tirme.com

 

Data límit d'enviament de les ofertes: 31/10/2022 (inclusivament)

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com