Petició d'oferta per a les Millores del Bref de Metanització i Compost del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Lot 02.

10/11/21 | | ACTIVITATS

1. Entitat adjudicatària:

Entitat: Tirme S. a.

Activitat: Empresa concessionària del servei públic obligatori de gestió de residus urbans a l'illa de Mallorca.

CIF: A 07326473

Domicili social: Ctra Soller km. 8,2 Camí Son Reus. Palma (07120). Balears. Espanya

 

2. Objecte del contracte:

Descripció: Lot 02 del projecte de millores del Bref de les Plantes de Metanització i Compost. El lot correspon a les millores en ventilació i aspiració de les plantes i un circuit de captació de pols amb filtre de mànigues. A més dels conductes, ventiladors i sistema d'escalfament d'aire necessaris per al nou sistema d'adsorció per torres de carbó actiu.

Inclou: l'Enginyeria, fabricació, subministrament, construcció i posada en marxa del subministrament, així com tots els aspectes sol·licitats en la documentació de la licitació.

 

Termini d'execució: des del mes de Gener de 2022 a Setembre 2022. Aquestes dates queden condicionades a l'obtenció de les llicències i permisos administratius.

 

3. Requisits específics del contractista:

Experiència demostrada en disseny, construcció i posada en marxa de sistemes de ventilació i aspiració de plantes de tractament de Residus.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. Especificats en la documentació de licitació.

 

4. Obtenció de documentació i informació:

Mitjançant sol·licitud al correu electrònic: proyectos@tirme.com.

 

Per a la remissió de la documentació de licitació, és imprescindible adjuntar referències en projectes similars a nivell europeu, segons l'indicat en l'apartat anterior.

 

Data límit obtenció documentació i informació dels plecs de petició d'oferta: 15 dies a partir d'aquesta publicació.

 

5. Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: 25 de Novembre de 2021

Documentació que integrarà les ofertes: Especificada en els plecs de petició d'oferta.

Lloc de presentació: proyectos@tirme.com

Termini durant el qual l'oferent estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos

 

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com