La implantació de sistemes eficaços i ambientalment avançats per a una gestió adequada dels residus és un dels principals reptes del segle XXI, conegut ja com el segle del medi ambient.


Aquesta gestió adequada dels residus necessita, a més d`una solució a mida per a cada cas, un consens en tots els àmbits: polític, social, econòmic, laboral... El projecte TIRME, que neix l`any 1992 amb l`adjudicació de la concessió del servei públic de gestió de residus urbans a Mallorca, ha evolucionat segons les necessitats de la societat mallorquina, marcades pels tres plans de residus que han fixat les directrius del model de gestió de residus urbans i assimilables a l`illa.


Un model que ja és un referent a tot Europa i al món, cosa que demostra el gran nombre de visites institucionals que té el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Es pretén ser el referent en matèria de gestió de residus i oferir un servei eficient i eficaç a la societat mallorquina a la qual ens devem.


El model de gestió de residus implantat a Mallorca a dia d'avui permet aconseguir l'objectiu estratègic de "abocament zero", sobre la base del com, tots els residus urbans i assimilables lliurats al sistema, són valoritzats material o energèticament. És, sens dubte, un projecte ambientalment avançat, socialment acceptat i econòmicament viable. Per a una illa com Mallorca que viu del turisme i, per tant, del seu paisatge i territori, tenir un model de gestió de residus basat en el "abocament zero" no és un capritx, és gairebé una obligació.


Som conscients que tots els assoliments aconseguits no haguessin estat possibles sense el nostre valor més important, els treballadors de TIRME, l'esforç dels quals i professionalitat han fet de la nostra empresa una companyia capdavantera i referent al mercat de tractament de residus.TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com