• 16/12/19

  Hora d'arribada: 09:30h - IES La Ribera 2ESO

 • 17/12/19

  Hora d'arribada: 09:30h - IES La Ribera 2ESO

 • 19/12/19

  Hora d'arribada: 09:30h - Centre d'acollida temporal Tramuntana

 • 08/01/20

  Hora d'arribada: 09:30h - Associaci Tercera Edat (Llucmajor)

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com