Plec de condicions per a la comercialització de material fèrric/no fèrric > 200 recuperat de la Planta de Tractament d'Escòries d'Incineració de TIRME

09/05/22 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | ACTIVITATS

Lot 5/22.- Fracció metàl·lica major de 200 de la Planta de tractament d’Escòries

  • Presentació d'ofertes segons plec adjunt
  • Recepció d'ofertes en paper: data límit dia 23 de maig de 2022
  • Obertura d'ofertes i acte d'adjudicació via telemàtica: dia 24 de maig de 2022 a partir de les 10:30h
TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com