Plec de condicions per a la subasta de motors recuperats de la Planta de Tractament d'Esc˛ries d'incineraciˇ de TIRME

09/05/22 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | ACTIVITATS

Lot 7/22.- Fracció motors

  • Presentació d'ofertes segons plec adjunt
  • Recepció d'ofertes en paper: data límit dia 23 de maig de 2022
  • Obertura d'ofertes i acte d'adjudicació via telemàtica: dia 24 de maig de 2022 a partir de les 10:30h
  • Pliego de condiciones para la comercialización del material triaje manual recuperado de la Planta de Tratamiento de Escorias de incineración de TIRME
TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com