Qu s el contenidor blau?

03/01/13 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

És el contenidor de paper i cartró. Aquí cal dipositar els fulls, les capses de cartró, revistes, diaris, bosses de paper, capses de cereals, caixes de sabates, cartolines.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com