Qu s el contenidor groc?

08/08/12 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

És el contenidor dels envasos lleugers, on es dipositen tots aquells envasos que conserven, protegeixen o transporten els productes. Envasos com brics, ampolles de plàstic, llaunes d’acer, bosses de plàstic, safates de poliexpan i tot tipus d’envasos de plàstic.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com