Qu s el principi de les 4 erres?

23/08/12 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

Per a tractar correctament els residus cal conèixer el principi de les “4 erres” i adquirir aquesta hàbits. És un dels principis fonamentals de l’educació ambiental a Europa. Són els hàbits a tenir en compte amb els residus, allò que cal fer amb ells per ser respectuosos amb el medi ambient i reduir el seu impacte: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar, en aquest ordre.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com