Quč es reciclar?

10/09/12 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

El reciclatge és la conversió d’un residu en un producte nou i diferent a través d’un procediment industrial. Per exemple, les llaunes de begudes velles es poden convertir en motllures o fusteria d’alumini; les ampolles d’aigua buides poden arribar a ser el farciment de sacs de dormir, coixins, moquetes o folres polars; els fulls utilitzats poden ser convertides en caixes noves de cartró, etc. Però per fer això és necessari que abans separem a casa els residus i els hi dipositem correctament als contenidors de recollida selectiva.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com