Quč vol dir reduļr?

29/08/12 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

La reducció de residus consisteix a intentar crear sempre menys residus dels quals es generen (“el millor residu és aquell que no es crea mai”). Abans de realitzar qualsevol acció o qualsevol compra ens hauríem de preguntar de quina manera podríem crear menys residus. Un exemple seria usar cistelles de compra en lloc de bosses de plàstic, comprar fruita a orri i no envasada, evitar els envasos superflus d'un només ús.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com