Quin procÚs segueixen els envasos lleugers del contenidor grog?

19/11/12 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

Són transportats a la Planta de Selecció d’Envasos Lleugers, on els diferents tipus de materials són separats mitjançant diversos mecanismes manuals i tecnològics: els diferents tipus de plàstics (Poliestirè, polietilens, PEAD) aluminis, brics i fèrrics. Posteriorment i, un cop seleccionat, els materials són s’entreguen a les diferents plantes recicladores, ja que cada tipus de material té un procés de reciclat diferent.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com