S'hi poden depositar les capses de pizza al contenidor blau?

17/09/18 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | CONSELLS

No. Encara que paregui que l’obertura del contenidor blau està fet a mesura per les caixes de pizza, i encara que estiguin fetes de cartró, no poden ser llençades al contenidor blau. El motiu és que aquestes caixes sempre queden brutes, amb manxes de material orgànic i olis que dificulten el posterior reciclatge d’aquest tipus de material. Cal llençar els papers i cartrons bruts, banyats o tacats al contenidor de rebuig.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com