Sistema de Gestió Integrat

12/01/21 | | NOTICIES

En Tirme disposem d'un Sistema de Gestió Integrat que ens permet desenvolupar les responsabilitats, procediments, processos i recursos necessaris per a complir amb els nostres objectius. Es tracta d'un sistema alineat amb les normes internacionals i es troba suportat pels diversos certificats voluntaris que mantenim per a tenir ordenats els diferents àmbits de gestió en Tirme.

 

Ens remuntem a l'any 2000 amb l'obtenció de la certificació d'un sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001. Com no podia ser menys, el vessant ambiental de la gestió és un pilar bàsic de l'empresa des dels seus orígens, amb un estricte control dels aspectes ambientals que generen les seves activitats, així com el compliment dels requisits legals i normatius d'aplicació. D'aquesta manera, el desenvolupament, consolidació i millora del sistema de gestió de qualitat s'ha produït en paral·lel al de gestió mediambiental, aquest últim seguint el model de la norma UNE-EN-ISO 14001.

 

La implantació del sistema de seguretat i salut en el treball segons la norma OHSAS 18001:2007, així com la implantació del model d'Empresa Familiarment Responsable, certificades totes dues en el període 2008-2009, ha suposat un avanç important en aquest àmbit, i ha constituït un pas previ a la certificació del sistema de gestió de la Responsabilitat Social segons la norma RS-10 que suposa una integració voluntària per part de Tirme de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions i en les relacions amb els seus interlocutors.

 

TIRME en obtenir aquesta certificació es va comprometre al fet que a través de les seves bones pràctiques es faci una empresa sostenible en el temps. TIRME a més entén que l'èxit de la gestió de la Responsabilitat Social radica, entre altres, a considerar que una de les parts essencials de l'empresa són les persones que el componen.

 

A aquestes últimes certificacions cal sumar-li la UNE-ISO/IEC 27001 de Seguretat de la Informació, l'ISO 50001 Gestió Energètica fent un pas més per a abordar els nous reptes d'una forma eficient.

 

En 2017 implantem un sistema de gestió de compliance penal basat en tres eixos clau per a millorar el nostre compromís amb aquest compliment i estendre'l a tota l'empresa. Aquests eixos són: Model de govern, Manual de prevenció de delictes i Formació i Comunicació. Aquest sistema ha estat desenvolupat i certificat segons la norma UNEIX 19601, posicionant-nos com a empresa pionera a escala nacional i distingida internacionalment en el sector de la gestió de residus.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com