Sol·licitud d'oferta per la compra de la producció diària de la fracció metàl·lica >200mm

05/09/19 | | NOTICIES

Núm. Sol·licitud Oferta 9/19

Fracció: 'Fèrric d'escòries'

Quantitat: 800 ton/mes (aprox)

Termini retirada: Retirada diària

Horari retirada: L/J de 07.15 a 14.30 i V de 07.15 a 12.30

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 18/9/2019 a les 12 hores

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com