Sol·licitud d'oferta per la compra de motors recuperats de la PPE

22/01/19 | PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS | NOTICIES

Núm. Sol·licitud Oferta 1/19

Fracció:     'Motors'

Quantitat:   30 t  (aprox)

Termini retirada:    15 dies (des d'adjudicació)

Horari retirada:    L/J de 07.15 a 14.30    i    V de 07.15 a 12.30

                             

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 4 de febrer fins a les 14 hores

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com