Sol·licitud d'ofertes per a cobrir el servei de Manteniment Tècnic de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire i estacions meteorològiques gestionades per Tirme

26/11/19 | | NOTICIES

Sol·licitud d'oferta: PMVA – Lot 05 Manteniment Immissions

Presentació d'ofertes segons plec adjunt via correu electrònic a l'adreça: medioambiente@tirme.com

Data límit presentació d'ofertes: 13/12/19

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de S�ller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com