Sol·licitud d'ofertes per a cobrir l'execució d'un estudi de minimització d'olors en la Planta de Compostatge de Felanitx.

29/04/19 | | NOTICIES

Sol·licitud d'oferta: Requisit Autorització de Gestor Planta de Compostatge Felanitx – Estudi Minimització d'olors

Presentació d'ofertes segons plec adjunt via correu electrònic a l'adreça: medioambiente@tirme.com

Data límit presentació d'ofertes: 14/05/19

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com