Sol·licitud d'ofertes per a cobrir el servei d'adquisició i instal·lació de dos analitzadors O3 i SO2 per a la cabina de control de qualitat de l'aire Hospital Joan March

03/02/22 | | ACTIVITATS

Sol·licitud d'oferta: Subministrament analitzadors – Requeriment Administració

Presentació d'ofertes segons plec adjunt via correu electrònic a l'adreça: medioambiente@tirme.com

Data límit presentació d'ofertes: 21/02/2022 (inclusivament)

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com