Sol·licitud d'oferta per a la gestió de la fracció de paper i cartó del servei públic insular de residus urbans

11/05/20 | | ACTIVITATS

Núm. Sol·licitud Oferta 3/20

Fracció: Paper-cartró procedent de recollida selectiva

Durada: 1 any

Data límit presentació d'ofertes: 26/05/2020

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com