Sol·licitud d'oferta per al projecte de segellament de l'ampliació de les fases I-IV del Dipòsit de Seguretat del COTIR de Son Reus

15/07/20 | | ACTIVITATS

Tirme té la intenció d'iniciar el procés de contractació de l'obra 'Segellat de les fases I-IV del Dipòsit de Seguretat.

Els criteris de valoració de les ofertes, contemplaran:
- La solvència tecnicoeconòmica de les Empreses
- El compliment de condicions administratives i de PRL

En cas de validesa dels criteris anteriors, es valoraran els següents aspectes:
- Oferta econòmica.
- Termini d'execució.

Per a més informació i obtenir la documentació de la licitació contactin amb proyectos@tirme.com

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com