Sol·licitud d'oferta per la compra de la producció diària de la fracció metàl·lica > 200 mm

12/03/20 | | ACTIVITATS

Núm. Sol·licitud Oferta 5/20

Fracció: 'Material metàl·lic gruixut > 200'

Quantitat: 50 *ton/mes (*aprox)

Termini retirada: Retirada diària

Horari retirada: L/J de 07.15 a 14.30 i V de 07.15 a 12.30

 

 

Presentació d'ofertes segons plec adjunt

Data límit presentació d'ofertes: 26/03/2020 a les 12 hores

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com