Sol·licitud d'oferta per la compra de la producció diària de la fracció no metàl·lica <*40mm

12/03/20 | | NOTICIES

Núm. Sol·licitud Oferta 2/20


Fracció: 'Ferralla no fèrrica fina <40mm'
Quantitat: 50 ton en Estoc i 35 ton/mes (aprox)
Termini retirada: En els 15 dies naturals següents.
Horari retirada: L/J de 07.15 a 14.30 i V de 07.15 a 12.30


Presentació d'ofertes segons plec adjunt
Data límit presentació d'ofertes: 26/03/2020 a les 12 hores

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com