TIRME aconsegueix el segell ‘Calculo+Redueixo’ dins del procés de Registre de petjada de carboni

11/07/22 | MEDIOAMBIENTE | NOTICIES

Tirme, complint amb el seu compromís de reducció de les emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEI), ha aconseguit per a l'exercici de 2020 el segell ‘Calculo+Redueixo’ atorgat per l'Oficina Espanyola de canvi Climàtic (OECC), dins del procés de Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de CO₂ establerts pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD). El segell ‘Calculo+Redueixo’ s'atorga a les organitzacions que calculen i registren la seva petjada de carboni durant un mínim de quatre anys, compten amb un pla per a la disminució de les seves emissions i fan efectiu el seu compromís de reducció.

Des de Tirme s'entén la lluita contra el canvi climàtic com una prioritat per a la societat i un dels objectius del nostre Pla Estratègic 2018-2021 ha estat materialitzar el Pla 20/20/20 com l'eix de la política de desarbonización de l'empresa. Tirme ha aconseguit una reducció de la mitjana de la intensitat d'emissió del 4,52% respecte del trienni 2018-2020, per als abastos 1+2 i 3. Tirme ha continuat avançant en la definició i validació d'eines i metodologies de càlcul, basant-nos en l'estructura de l'ISO 14064, encara que s'han tingut en compte conceptes i recomanacions de guies més específiques per al nostre sector. La quantificació de la petjada de carboni es realitza a través d'una eina pròpia que calcula, de manera exhaustiva, les emissions per a cada tipus d'activitat, instal·lació i fins i tot procés. Aquest grau de desglossament de les emissions permet identificar els riscos i les oportunitats associats al canvi climàtic així com la posterior adopció de mesures de millora per a la reducció de la petjada de carboni.

La reducció de les emissions de CO₂ s'ha aconseguit gràcies a tres línies d'acció fonamentals que en el trienni 2018-2020 han permès evitar l'emissió a l'atmosfera de 299.000 tones equivalents de CO₂:

  • Substitució de la flota de vehicles convencionals per vehicles elèctrics i híbrids, vehicles que redueixen de manera important les emissions de *GEI enfront dels vehicles que utilitzen combustibles fòssils
  • Implantació de mesures d'eficiència energètica en les instal·lacions.
  • Autoconsum i compra d'energia amb garantia d'origen per a algunes de les nostres instal·lacions.

A més, s'ha calculat la reducció de la petjada de carboni en la gestió de residus urbans de Mallorca que s'ha aconseguit mitjançant els canvis en les polítiques de gestió introduïdes a través dels Plans Directors i en l'augment de la recollida selectiva promoguda per aquests. En la finestra temporal de 1990-2020 s'ha aconseguit una reducció del 63% en la Petjada de carboni associada a la gestió de residus urbans.

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax: +34 971 435 218 info@tirme.com