Ubicaci

PLANTA DE COMPOSTATGE DE CALVIÁ (R.U.) (Residus Urbans)

Localitat: Calviá Zona 3, Ses Barraques.

 

PLANTA DE COMPOSTATGE DE MARRAXTÍ (R.U.) (Residus Urbans)

Localitat: Marratxí Zona 1 Marratxí, Camí de Sa Fita s/n

 

PLANTA DE COMPOSTATGE LLOTS (E.D.A.R.) (Estacions depuradores d'aigües residuals)

Localitat: Ariany Ctra. Sineu - Ariany (PM 330-1).

Al costat de l'estació depuradora d'aigües residuals.

 

PLANTA DE COMPOSTATGE LLOTS (E.D.A.R.) (Estacions depuradores d'aigües residuals)

Localitat: Sa Pobla Ctra. Sa Pobla - S'Albufera de Alcudia (PM 343-3) Camí donis Vinyet

Al costat de l'estació depuradora d`aigües residuals.

 

PLANTA DE COMPOSTATGE LLOTS (E.D.A.R.) (Estacions depuradores d'aigües residuals)

Localitat: Felanitx Ctra. Felanitx - Porreres (PM 510), Km 9.5 Finca Son Neveta

TIRME Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca Ctra. de Sller, km 8,2 - 07120 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 435 050 - Fax +34 971 435 218 info@tirme.com